loader

Our main services

Topographical Surveys Buildings Surveys

Read more

Boundary Disputes
Legal Plans

Read more

As-Built Verifications & Setting Out

Read more

Primary Control
Networks

Read more

Individual Specialist
Services

Read more

Legal and Geodetic Advice
and Consultations

Read more
Our experience

Selected works

2020

Olsztyn, ul. Lubelska – przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową.

 • Mapa do celów projektowych
 • Numeryczny model terenu
 • Ortofotomozaika
 • Opracowania tematyczne
2018 / 2019

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

 • Mapy z projektem podziału nieruchomości dla 373 działek
 • Wznowienie 271 punktów granicznych
Pokaż referencje
2018

Gmina Żukowo – przygotowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla zadania „Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie oraz Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”.

 • Mapy do celów projektowych – 550ha
 • Mapy z projektem podziału nieruchomości – 264 działki
Pokaż referencje
2015 / 2019

GDDKiA - rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie – zadanie 2 i 4, w latach 2015-2019.

 • Rozgraniczenia nieruchomości – 1300 punktów granicznych
 • Wznowienia znaków granicznych – 13 000 punktów granicznych
 • Dokumentacja – 800 km dróg krajowych
Pokaż referencje
2019

Wiadukt kolejowy w miejscowości Nikielkowo – inwentaryzacja powykonawcza wiaduktu wraz z przynależnym układem komunikacyjnym dla zadania: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w ciągu drogi gminnej, w miejscowości Nikielkowo”.

 • Dokumentacja powykonawcza z budowy wiaduktu kolejowego
 • Aktualizacja zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geo-Kart
Pokaż referencje
2018 / 2019

Dobry Lasek, gmina Piecki – wydzielenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod budowę osiedla domków jednorodzinnych / rekreacyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych.

 • Wydzielenie 118 nowych działek ewidencyjnych
 • Wyznaczenie 370 punktów granicznych
2019

Fabryka Egger, gm. Biskupiec – odtworzenie czterech punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy, zniszczonych podczas procesu budowlanego, w trakcie budowy pierwszej fabryki Egger w Polsce.

 • Opracowanie projektu technicznego założenia osnowy geo.
 • Założenie i stabilizacja nowych znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej
Pokaż referencje
2016 / 2017

Rozbudowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Olsztyn - Borki– przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

 • Mapy z projektem podziału nieruchomości dla 147 działek
 • Załącznik 1 – wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego
 • Załącznik 2 – zatwierdzenie projektów podziału
2013 / 2015

Olsztyn – budowa linii tramwajowej etap I - przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRiD, w tym map z projektem podziału nieruchomości oraz mapy do celów projektowych dla 11km nowego torowiska tramwajowego.

2019 / 2020

DK22 Człuchów - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRiD wraz z ustaleniem linii brzegowej rzeki Chrząstowa, w trybie Ustawy Prawo wodne.

2017 / 2019

Gdynia, Wiczlino – przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRiP (o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej) dla zadania „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni”.

 • Wydzielenie 64 działek ewidencyjnych
 • Wyznaczenie 576 punktów granicznych
2019

Olsztyn, ul. Grunwaldzka, Na skarpie – obsługa budowy i montażu sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, wykonanej w technologii rur preizolowanych stal/PE – etap I, wykonana w związku z realizacją projektu: Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie.

 • Pomiar realizacyjny i powykonawczy sieci cw – 800m.b.
Pokaż referencje
2019

Michelin Olsztyn - seria pomiarów kontrolnych wg standardu Michelin Polska oraz obsługa budowy i montażu wykonanych na liniach, należących do: m.in. MAT/RT, MAT-SF, AGRO AiD, AGRO AiR, AT, OLS2.

 • Weryfikacja geometrii układu linii produkcyjnych
 • Badania osiowości, równoległości i wzajemnego ułożenia zestawu wałów roboczych
 • Założenie linii referencyjnych (osnowy realizacyjnej)
2020

PSE S.A. rejon Olsztyn, Płock, Gdańsk - wznowienie znaków granicznych nieruchomości stacyjnych ZES Olsztyn, ZES Płock oraz ZES Gdańsk dla obiektów SE Olsztyn, SE Płock, SE Podolszyce, SE Sochaczew, SE Gdańsk Błonia, SE Żarnowiec.

 • 287 punktów granicznych
 • 112 działek ewidencyjnych
2018 / 2020

PKP S.A. województwo warmińsko-mazurskie – przygotowanie map z projektami podziałów działek, przez które przebiegają linie kolejowe, znajdujących się w wykazie „kolejowych terenów zamkniętych”.

Open reference
Trusted by

Clients and Partners

klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
klient obsługa geodezyjna
CUSTOMERS ABOUT US

Google Reviews 4.9 /42 reviews

Our dedicated team of experts will be happy to assits you through the whole project.

We are specialising in both legal and technical matters.
questions?

Contact with us

Phone number & email

+48 501 419 126 biuro@horyzontgeodezja.pl

Company info

HORYZONT GEODEZJA
Kamil Rynkowski
Bartąska 4 lok.17
10-699 Olsztyn

Show on map

NIP 739-336-27-83
Regon 368447397

Kamil Rynkowski

Kamil Rynkowski

Founder / Surveyor
License no 21953

Contact form

Jesteśmy z Tobą przez cały czas, od zamiaru aż do zakończenia projektu sukcesem!