logo geodeta olsztyn

Artykuły

Czynności geodezyjne w procesie inwestycyjnym

Kupiliśmy działkę, wybraliśmy projekt wymarzonego domu i co dalej? W pierwszej kolejności sprawdzamy czy granice naszej działki są widoczne w terenie, tzn. punkty graniczne, wyznaczające kontur działki są oznaczone w sposób trwały, najczęściej poprzez betonowy kamień z krzyżem. Jeżeli nie, to…

post 2 banner

Czynności geodezyjne na budowie

Wśród usług geodezyjnych, które mogą nam być potrzebne w procesie inwestycyjnym, możemy wyróżnić między innymi:

  • pierwszą usługą jaką powinniśmy zamówić u geodety jest wznowienie znaków granicznych. Geodeta Olsztyn analizując źródłowe materiały archiwalne, badając księgi wieczyste oraz wszelkie inne dokumenty, dostarczone przez Zainteresowanych a pozwalające ustalić położenie punktów przedmiotowych, stabilizuje punkty graniczne na działce. Następnie zawiadamia zainteresowanych o dacie przeprowadzenia czynności geodezyjnych oraz spisania stosownego protokołu. Sporządza wymaganą przepisami dokumentację techniczną, podlegającą włączeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
  • Kolejną usługą będzie wykonanie mapy do celów projektowych, która to jest opracowaniem kartograficznym, odzwierciedlającym sytuację terenową. Stanowi materiał wyjściowy do opracowania projektu zagospodarowania działki przez architekta oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Podczas wykonywania mapy, pomiarowi podlegają obiekty sytuacyjne oraz wysokościowe takie jak elementy ewidencji gruntów i budynków (EGiB), uzbrojenia terenu, obiekty małej architektury, pokrycia terenu, drzewa, chodniki, krawężniki, ogrodzenia itp.
  • Po uzyskaniu pozwolenia na budowę geodeta może przystąpić do geodezyjnego opracowania projektu budowlanego i wyznaczenia go w terenie. Z przeprowadzonych czynności geodeta, sporządza szkic tyczenia jak również dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy. Wytyczeniu podlegają zazwyczaj osie konstrukcyjne oraz punkty charakterystyczne obiektu budowlanego. W przypadku jednorodzinnego budynku mieszkalnego geodeta wyznacza tzw. ramę budynku czyli przecięcia najbardziej zewnętrznych osi projektu. Wyznaczenia dokonuje się na drewnianych konstrukcjach – ławach ciesielskich, pozwalających prowadzić prace ziemne bez uszkodzenia punktów wyznaczonych.
  • Ostatnim etapem współpracy z geodetą będzie zamówienie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W ramach tego opracowania geodeta wykonuje pomiar wybudowanych obiektów, porównuje i stwierdza zgodność ich usytuowania z planem zagospodarowania działki (projektem) oraz sporządza dokumentację niezbędną do ujawnienia zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz w ewidencji gruntów i budynków.

W czym jeszcze może pomóc geodeta?

Ponadto pomoc geodety może okazać się nieoceniona przy wszelkiego rodzaju niestandardowych zadaniach, które pojawiają się przed Inwestorem w trakcie trwania procesu inwestycyjnego, jak chociażby specjalistyczne pomiary wykonywane z użyciem drona, foto-inspekcje miejsc trudno dostępnych, pomiary płaszczyznowości posadzek, pomiary przemieszczeń i odkształceń, objętości mas ziemnych i wiele innych.

Poszukujesz rzetelnego geodety w Olsztynie lub okolicach? Skontaktuj się z firmą HORYZONT GEODEZJA Kamil Rynkowski – pomożemy Ci przejść przez niełatwy proces inwestycyjny.