Nasza główna oferta

Powrót do str. głównej
Geodezja Olsztyn

Inne nietypowe prace geodezyjne

Wszelkiego rodzaju niestandardowe zadania, które pojawiają się przed Inwestorem, w trakcie trwania procesu inwestycyjnego m.in.:

  • Pomiary z wykorzystaniem drona (UAV).
  • Inspekcje FOTO miejsc trudnodostępnych.
  • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane - kontrole powierzchni lokali.
  • Bezkontaktowe metody pomiarów trudno dostępnych obiektów.
  • Pomiary powierzchni zasiewów.
  • Opracowania wykonywane na terenach zamkniętych, w tym: PKP oraz wojskowych.