logo geodeta olsztyn

Nasza główna oferta

pic 2

Opracowania geodezyjno prawne

Sporządzane w zależności od zapotrzebowania prawnego, począwszy od obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, przekazania nieruchomości, zniesienia współwłasności, przez podziały nieruchomości pod budowę dróg, mostów, budowli przeciwpowodziowych, mapy opiniodawcze, po mapy do celów sądowych, jak: mapy do stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, działu spadku, ustalenia służebności gruntowych.

  • Podziały nieruchomości.
  • Podziały nieruchomości w trybach specustaw m.in. ZRiD
  • Wznowienia znaków granicznych.
  • Rozgraniczenia nieruchomości. Sporządzanie map do celów prawnych (sądowych).
  • Regulacja stanów prawnych nieruchomości.