logo geodeta olsztyn

Nasza główna oferta

pic 4

Zakładanie osnów geodezyjnych

Pełen zakres czynności związany z założeniem i modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, łącznie z kierowaniem pracami geodezyjnymi.

  • Zakładanie nowych znaków geodezyjnych i wykonanie pomiarów.
  • Okresowa modernizacja osnów (przegląd punktów, odtworzenie i założenie nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających).
  • Stabilizacja punktów osnowy.
  • Niwelacja precyzyjna punktów osnowy.
  • Przygotowanie projektów technicznych założenia osnów geodezyjnych.