logo geodeta olsztyn

Nasza główna oferta

pic 3

Geodezyjna obsługa inwestycji

Szereg czynności geodezyjnych, mających na celu zapewnienie bezproblemowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Począwszy od opracowania osnowy realizacyjnej, przez geodezyjną obsługę budowy i montażu a na inwentaryzacji powykonawczej skończywszy.

  • Pomiary z wykorzystaniem drona (UAV).
  • Zakładanie osnów realizacyjnych.
  • Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu.
  • Pomiary przemieszczeń i odkształceń.
  • Pomiary objętości mas ziemnych.
  • Badanie pionowości budowli wysmukłych.
  • Obmiary robót do sprzedaży.
  • Tyczenia budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.
  • Pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) obiektów budowlanych.