logo geodeta olsztyn

Nasza główna oferta

pic 1

Geodezyjne przygotowanie inwestycji

Kompleksowe przygotowanie inwestycji pod kątem geodezyjnym. Począwszy od pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z PZGiK, przez wykonanie map do celów projektowych i innych opracowań tematycznych, a na uzgodnieniach branżowych skończywszy.

  • Mapy do celów projektowych i planistycznych (w formie analogowej i numerycznej).
  • Numeryczny model terenu (NMT).
  • Ortofotomapy – naloty UAV.
  • Specjalistyczne pomiary inwentaryzacyjne (poziom posadzek, układ ścian i konstrukcji, elewacje).
  • Wektoryzacja map Pozyskanie materiałów geodezyjnych z PZGiK
  • (mapy sytuacyjno-wysokościowe, ewidencyjne, wypisy i wyrysy).
  • Uzgodnienia branżowe, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy.