Nasza główna oferta

Powrót do str. głównej
Geodezja warmińsko-mazurskie

Opracowania geodezyjno-prawne

Geodezja warmińsko-mazurskie. Sporządzane w zależności od zapotrzebowania prawnego, począwszy od obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, przekazania nieruchomości, zniesienia współwłasności, przez podziały nieruchomości pod budowę dróg, mostów, budowli przeciwpowodziowych, mapy opiniodawcze, po mapy do celów sądowych, jak: mapy do stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, działu spadku, ustalenia służebności gruntowych.

  • Podziały nieruchomości.
  • Podziały nieruchomości w trybach specustaw m.in. ZRiD
  • Wznowienia znaków granicznych.
  • Rozgraniczenia nieruchomości. Sporządzanie map do celów prawnych (sądowych).
  • Regulacja stanów prawnych nieruchomości.